ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 2022/2023
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

- лист МОН України № 1/7322-22 від 30 червня 2022 року

- лист МОН України від 11.07.2022 №1/7707-22 "Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану"

- лист МОН України від 17.08.2022 №1/9445-22 "Про проведення першого уроку в 2022/2023 навчальному році у закладах загальної середньої освіти"

- лист МОН від 10.08.2022 №1/0105-22 "Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р."

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2022/2023 навчальному році

- Лист МОН України від 27.07.2022 №1/8507 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

- Лист МОН від 14.09.2022 р.№1/10686-22 "Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному році"


Указ Президента України від 16.03.2022 р. №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України"


ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ.
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Постанова Кабінету Міністрів України 21 лютого 2017 року №87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти".

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА. Концептуальні засади реформування середньої освіти.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №903-р "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 №283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи".


ОСВІТНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року №268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року №405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня" (5-9 класи)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року №407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня" (2-4 класи)

Наказ Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2018 року №406 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня" (11 класи)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року №408 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня" (10 класи)

Навчальні програми для 1-4 класів.

Навчальні програми для 5-9 класів.

Навчальні програми для 10-11 класів.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року №128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами.


ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Лист Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2018 року №1/9-415 "Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році".

Лист Інституту модернізації змісту освіти від 19 липня 2018 року №22.1/10-2573 "Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік".

Лист Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2016 року № 1/9-364 "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році".

Лист Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року №1/9-503 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти".


ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року №1143 "Пpo затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року №283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 року №1021 "Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня".

Лист Міністерства освіти і науки України від 2 квітня 2018 року №1/9-190 "Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи".

Наказ Міністертства освіти і науки України від 5 серпня 2018 року №948 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів".

Оновлені програми для початкової школи 1-4 класів.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.

Наказ Міністерства освіти і науки України (зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року) від 21 серпня 2013 року №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти".

Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року №1009 "Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи".


ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА

Наказ Міністерства освіти і інауки України від від 07 червня 2017 року №804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів".

Навчальні програми для 5-9 класів.

Навчальні програми для 10-11 класів.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2016 року №826 "Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів".

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.

Лист Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2007 року №1/9-651 "Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України (зі змінами, внессеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року №1009) від 21 серпня 2013 року №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти".

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року №329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти".


ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 року №496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 березня 2015 року №412 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 черня 2000 року №240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів", відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10 травня 2011 року №423 "Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Лист Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2010 року №1/9 – 580 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році".


РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року №554 "Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2018 року №849 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році".


НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року №137 "Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року №601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 №1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2017 року №709 "Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми "Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98".

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 лютого 2018 року №207 "Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями".


ВИХОВАННЯ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 вересня 2000 №439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України".

Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2017 року №1/9-413 "Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2015 року №768 "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти".


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 року №1/6435-22 "Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами" (додаткову інформацію щодо можливостей забезпечення освіти осіб з ОПП можна отримати в освітньому чат-боті Міністерства освіти і науки України https://t.me/EducationUaBot. )

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року №509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України".

Лист Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2018 року №1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р."

Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 червня 2018 року №609 "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти".

Лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 року №1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству".

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.